Kožené řemeny jednoduché

 • pro všeobecné použití
 • jakákoli šířka do 350 mm, po dohodě i širší
 • délka jakákoli podle objednávky
 • tloušťka cca 4,5 mm
 • dodáváme v běžných metrech nebo spojené v nekonečném provedení

Kožené řemeny dvojité

 • pro pohony katrových pil
 • dvouvrstvé lepené a prošívané
 • jakákoli šířka do 350 mm, po dohodě i širší
 • tloušťka cca 9,5 mm
 • délka jakákoli podle objednávky, úpravy obou konců řemenů podle objednávky

Dodávky pro odběratele ve Slovenské republice prostřednictvím firmy TEMPEX s. r. o., Krajinská 1, SK 921 01 Piešťany.
tel. ++421 838 59263, 592321
Fax ++421 838 721767

Oblast použití

 • dnes hlavně ve mlýnech na hnací pohony strojů
 • pohony starších typů katrových pil v dřevařských provozech
 • v textilním průmyslu na nejrůznější součásti strojů
 • pohony některých typů turbín u malých vodních elektráren
 • nejrůznější všeobecné pohony do středních rychlosti s dlouhou životností

Výhody kožených řemenů

 • pružný a měkký záběr bez rázů
 • stačí daleko menší napínací síla (menší namáhání ložisek)
 • při eventuelním přetížení stroje působí jako bezpečnostní spojka. I v případě úplného zastavení zařízení z důvodu přetížení se řemen jenom proklouzne a nedojde k poškození jiné, třeba drahé části stroje
 • pokud dojde k prokluzování, řemen se tím nezničí přehřátím jako plastový
 • je možné spojování řemenů na místě po provléknutí řemenu do zařízení, není nutná demontáž stroje
 • spojení připravených konců slepením je nenáročné a je možné jej provést vlastními silami, odpadá závislost na servisu, spoj je v tloušťce původního řemenu
 • možnost použití s volnou řemenicí jako rozběhové spojky i plynulého měniče otáček
 • kožené řemeny jsou opravitelné, eventuelní výměna poškozeného místa nebo zkrácení je jednoduché
 • po počátečním vytažení řemenu asi o 5% dojde ke stabilizaci a řemen se již dále nevytahuje
 • jedná se o přírodní ekologický materiál, který ani při výrobě nebo likvidaci nezatěžuje životní prostředí
 • kožené řemeny jsou použitelné i v provozních podmínkách pod bodem mrazu
 • možnost zhotovení potřebné délky řemenu v rámci vlastní údržby ze zakoupeného materiálu

Postup při spojování kožených řemenů lepením

Oba konce seříznout do klínu, očistit od prachu a mastnoty, řemen musí být suchý. Lepený spoj se musí natírat lepidlem dvakrát. Poprvé nechat úplně zaschnout aby se vytvořil povrch, který již druhou vrstvu lepidla nevsákne. U nových řemenů odpadá, rovněž konce nových řemenů dodáváme již jednou natřené lepidlem!
(Jenom při požadavku na úpravu konců pro lepení).

Nyní stačí pouze provléknout řemeny do hnaného zařízení, oba konce jednou namáznout přiloženým lepidlem a obě plochy přitisknout k sobě mezi dvě rovné plochy. Úplně stačí například dřevo a truhlářská svěrka. Stisknout jenom takovou silou, aby obě plochy přilehly k sobě. Velký tlak způsobí vytlačení lepidla ze spoje. Po dvou hodinách je možné sevření uvolnit a spoj nechat ještě do druhého dne doschnout. Po této době je možné řemen zatěžovat. Při lepení je dobré přiložené natřené konce (před přitisknutím horní desky) zajistit proti nechtěnému posunu, 2 malými hřebíčky. Po zaschnutí spoje se hřebíčky vytáhnou. Okraje spoje očistit od zaschlého lepidla oškrábnutím nebo oříznutím. Pozor na možné znečištění spoje při provlékání, třeba od oleje.
Doporučení: navléknout na protahovaný konec například PVC sáček.

Každý nový řemen se zpočátku trochu vytáhne. Je nutné počítat s co největším chodem napínacího zařízení.V případě potřeby je možné i lepený spoj rozlepit. Řemen rozhodně nepřeřezávat ale šikmou plochu spoje napíchnutím z boku rozevřít a potom otvírat jako například dva listy papíru od sebe. Jeden konec zkrátit sešikmeným řezem a znovu slepit.
Poznámka: Lepidlo na kožené řemeny je možné ředit ředidlem C6000 (na nitrocelulosové barvy) nebo acetonem. Nikdy ne syntetickým ředidlem S6000!!!

Typ řemene Šíře [mm] Cena [Kč/bm]


20 92,-
30 137,-
40 183,-
50 228,-
60 274,-
80 365,-
100 456,-
120 548,-
140 639,-
150 684,-

 

Typ řemene Šíře [mm] Cena [Kč/bm]
100 1103,-
120 1324,-
140 1545,-
150 1655,-
160 1765,-
180 1986,-
200 2206,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.